Perbandingan

              Sebuah Filem dapat melihatkan karakter orang pada era pembuatan Filem tersebut. Filem mak lampir sebagai contoh Filem pada eranya memiliki muatan moral, dikarenakan pada era tersebut banyak Filem yang hampir mirip seperti mak lampir. Walaupun untuk tayangan filmnya bukan tiap hari tapi sudah memiliki kualitas sendiri daripada untuk tayangan Filem tiap hari.

                  Bukan bermaksud untuk menjelekkan Filem era sekarang tetapi membandingkan dengan Filem dahulu, sehingga dapat diambil muatan positifnya untuk remaja era sekarang. Apabila dibandingkan dengan laga sinetron era sekarang, dari segi niat membuat setting tempat walaupun banyak point tempat yang dulu sudah susah tetapi untuk setting rumah masih kalah.

                 Dari segi Filem sinetron untuk era dulu seperti sinetron tersanjung dari segi cerita sangat kompleks dan pada umum di keluarga. Walaupun pengamat sendiri hanya seberapa mengamati sinetron era ini. Kebanyakan cerita berkonflik cinta remaja dan keluarga hanya berpengaruh beberapa persen untuk alur cerita. Identitas era sinetron sekarang lebih condong ke semi twailaght, walaupun era dulu mengikuti jejak telenofela.

               Kesimpulan dari diatas untuk era Filem sinetron dulu dan sekarang, ialah bahwa Filem sinetron mengikuti pemikiran era sekarang dikarenakan ratung filem sinetron juga akibat penonton atau bisa juga permainan statistik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s