Jula-Juli Zaman Edan Oleh G.P.Shindhunata

Sudah lama Saya Tidak memposting Sesuatu, Sekarang Saya Tidak Akan Memposting Hal Yang Berhubungan Tentang Kopi di Karenakan saya Lagi Sibuk Kuliah, Oleh karena Itu Pada saat Ini Saya Akan memposting tentang Puisi Jula-Juli Zaman Edan Oleh G.P.Shindhunata.

Jula Juli Zaman Edan

Zamane zamane edan

munggah mbulan numpake dhokar

Politik Saiki dadi dhangdutan

rakyate kere enthek digoyang

Sing penting Sing Ora kurang Mangan

Manga Tempe iwak tahu

Uteke memble morale kleru

zamane zaman edan

Tuku manuk oleh kurungan

Politike kentekan program

Bokonge inul didol gram-graman

Inal-Inul bokong-bokongan

Politike mungkret dadi sakbokong

Elite ngedobos omong kosong

Zamane Zaman edan

wedang Kopi gulane Tebu

Rakyat gk eruh sapa seng digugu

Elite kabe gk kenek Ditiru

Kebeh nurut udele dhewe

Nguyuh Mbengi Nyirami Latar

Elite muntah rakyate Lapar

Zamane zaman edan

Sega Kucing regane sewu

Rakyate luwe ra iso nguyu

Rezeki seret gak metu-metu

Iku ngunu wis nasibe

Koruptor watuk hukume beres

Kudune dibui malah dadi capres

Zamane zaman edan

Tuku jemblem nang wak Tulkiyem

Wong cilik meneng ketoke tentrem

Atine panas getam-getam

Wong cilik ora bakal gumuyu

Dhengdheng goreng dioseng-oseng

Cheleng dhegleng kok nyalon presiden

Zamane zaman edan

Keten anget diawuri klapa

Bakulan seret pasarane sepi sepa

Ekonomi mampet krisis gak lunga-lunga

sabar terus marakna sara

Udan pecok gerimis linggis

Sing nduwur cekcek rakyate mringis

Zamane zaman edan

Pitik loro dipangan macan

Politik saiki mek cakar-cakaran

Rakyat mlarat kurang mangan

Kapan rampunge krisis Sosial

Numpak becak ketabrak cagak

Sing mlarat masak sing ndhuwur neciak

Zamane zaman edan

Ndelok arek wedok irunge mekrok

Rakyate wes nglesot isih ditabok

Sing ndhuwur mlerok lungguh mbegogok

Bale bundar gawange bolong

Rakyat mblenger janji sing kosong

Diatas adalah sebagian dari Puisi Jula-Juli Zaman Edan Oleh G.P.Shindhunata

Advertisements
This entry was posted in Puisi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s